SC ROMSERVICE TERMO SOLUTIONS SRL
SC ROMSERVICE TERMO SOLUTIONS SRL
Nr Reg Com: J23/127/2014
Cod Fiscal: RO32673633
Str.Sergent Musat Ctin, Nr 35, Sector 5, Bucuresti
Tel: 0314 055044
Test
 • Autorizatia de functionare (ISCIR) pentru centrala termica, la scadenta este GRATUITA
 • Autorizarea de functionare ( ANRE ), pentru instalatia de gaz ( verificare nu revizie ), la scadenta este GRATUITA;
 • Pretul fix al contractului pe durata contractuala
 • O interventie GRATUITA (manopera: constatare si remediere) in caz de avarie
 • Timp garantat de interventie pentru avarie, in functie de optiunile selectate : 24 ,48, 72 ore (exceptie fac ziua de duminica, precum si Sarbatorile legale)
 • Manopera de inlocuire echipament GRATUITA, in conditiile in care exista o continuitate de peste 4 ani al contractului
 • Echipamentul, la semnarea contractului trebuie sa fie functional. Daca nu este functional se aduce la conformitate cu tarifele societatii si beneficiaza si de o verificare GRATUITA.
Test
 • Executantul va stabili de comun acord data interventiei si se va deplasa la locul unde este amplasat echipamentul unde va efectua toate operatiunile care fac obiectul prezentului contract , luandu-se in considerare data primei puneri in functiune a echipamentelor.
 • Executantul stabileste efectuarea intretinerilor anuale la data scadenta de comun acord cu Beneficiarul.
 • Daca se va constata in urma reviziilor anuale ca sunt necesare inlocuirea anumitor piese de schimb sau daca operatorul utilizeaza diverse consumabile pentru aducerea la conformitate a echipamentului fiecare revizie anuala poate fi indexata cu costuri suplimentare. Preturile vor fi comunicate si acceptate in prealabil, de catre Beneficiar.
 • Executantul va instrui persoana responsabila cu exploatarea echipamentului, desemnat de Beneficiar la fiecare intretinere anuala, in scopul asigurarii utilizarii corespunzatoare si corecte a aparatelor.
 • Personalul Executantului se obliga sa respecte regulile casei, ale Beneficiarului, daca exista si a fost informat despre acestea, pe toata durata prezentei sale in zona unde sunt instalate echipamentele.
 • Pe intreaga perioada de valabilitate a contractului, Executantul va asigura interventii folosind piese de schimb de origine.
 • Executantul se obliga sa monteze gratuit echipamentul vandut de el, la cel mai bun pret din piata, cu preturi de referinta pe web: https://compari.ro
 • Interventiile care nu fac obiectul prezentului contract, vor fi facturate conform tarifelor societatii.
Test
 • Beneficiarul va solicita telefonic sau pe e-mail efectuarea intretinerii anuale / interventie service, in Call Center Executant.
 • Beneficiarul va asigura accesul personalului Executantului la locul de montare al echipamentelor care fac obiectul contractului. Este interzisa mascarea centralei cu diverse anexe (mobilier, zidarie, nise, etc.). Daca nu se poate efectua interventia/revizia programata din cauza lipsei de acces la echipament, beneficiarul v-a achita taxa de deplasare.
 • Beneficiarul va confirma, prin semnatura, lucrarile intreprinse si inscrise pe documentele prezentate, iar dupa efectuarea probelor, va confirma modul de functionare a echipamentelor, obligandu-se sa ia toate masurile pentru rezolvarea remedierilor propuse.
 • Beneficiarul se obliga sa respecte instructiunile de exploatare a echipamentelor contractate, in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice a producatorului, normelor in vigoare, sa nu aduca modificari echipamentului si instalatiei ce fac obiectul contractului.
 • Beneficiarul nu va permite accesul altor persoane sau centre de service, la echipamente, exceptand specialistii Executantului. Interventia altor persoane elibereaza de raspundere Executantul, pentru interventiile anterioare.
 • Executantul aplica sigilii la echipamente sau la reglajele efectuate si va aduce la cunostinta Beneficiarului acest lucru si se va evidentia in fisa de lucru.
 • Executantul aplica sigilii la echipamente sau la reglajele efectuate si va aduce la cunostinta Beneficiarului acest lucru si se va evidentia in fisa de lucru.
 • Beneficiarul are obligatia de a nu rupe sau deteriora sigiliile aplicate, in caz contrar elibereaza de raspundere Executantul, pentru interventiile anterioare.
 • In functie de necesitatile si de posibilitatile Executantului, beneficiarul poate solicita lucrari suplimentare, suportand costurile incluse in devizul intocmit de personalul Executantului (ex.: curatare chimica, montare accesorii, modificari de instalatie sau prelungiri ale acesteia, etc).
Test
 • Verificare dispozitive de control și de siguranță (vana de gaz, debitmetru/fluxostat, termostate, supapa de siguranta, aerisitor automat).
 • Eficiența/etanseitate circuit de evacuare a gazelor arse.
 • Verificare etanseitate camera de ardere (daca este cazul).
 • Curatare arzator și schimbător de căldură.
 • Verificare integritate si pozitie electrod de aprindere si ionizare.
 • Verificare etanseitate hidraulica gaz/apa.
 • Verificare /corectare presiune instalatie incalzire.
 • Verificare /corectare presiune aer in vasul de expansiune.
 • Verificare si curatare turbina ventilator.
 • Verificare functionare vana deviatoare si pompa de circulație.
 • Verificare si curatare sifon colectare condensate.
 • Verificare functionare corecta a automatizarii.
 • Verificare condiție exterioară și generală a echipamentului.
 • Timp estimat 45 min.
Test
 • Durata contractului este de doi ani si se poate fi prelungit.
 • Forta majora apara de raspundere partea care o invoca in termen de 5 zile de la data aparitiei si o dovedeste in termen de 15 zile de la aceasta data.
 • Prezentul contract are o valabilitate de maxim 24 luni calendaristice, fara sa depaseasca data urmatoarei autorizari ISCIR si se prelungeste automat, pentru alte perioade de cate 24 luni calendaristice, daca nu este denuntat de niciuna din parti.
 • In cazul rezilierii anticipate, daca au fost efectuate, Verificari Tehnice periodice ISCIR Sau ANRE, in primul an de contract, acestea se obliga sa plateasca contravaloarea acestora in cuantum de 300 lei.
 • Eventualele litigii se vor solutiona, potrivit legii romane, prin conciliere directa, iar in caz de nesolutionare de instantele judecatoresti, conform dreptului comun.
 • Prezentul contract poate fi reziliat in urmatoarele situatii:
  1. La implinirea perioadei de valabilitate pentru care acesta a fost incheiat.
  2. Prin acordul partilor, daca au fost executate interventii gratuite. In cazul in care au fost interventii acestea trebuiesc achitate, in cazul in care acest lucru nu se intampla, contractul devine titlu executoriu.
  3. In cazul neplatii a valorii contractului.
  4. Nerespectarea uneia sau mai multor prevederi contractuale de una din parti.
  5. In cazul dizolvarii si lichidarii judiciare ori a incetarii de plati sau falimentului oricareia dintre parti.
 • Nota cu privire la contract: Prezentul contract nu trebuie semnat de nici una din parti deoarece se considera ca prin plata acestuia benefeciarul intra in drepturile prevazute de contract si executantul se obliga sa execute intocmai cele prevazute in contract.
Test
 • Aria de competenta este in urmatoarele judete:
  Bucuresti
  Ilfov
  Dambovita
  Giurgiu

Optiuni Contract Service

Configurare Contract

Putere Centrala - Cazan

Timp Maxim Raspuns La Sesizare

Deplasare La Sesizare - Distanta in KMTotal: Selectati Putere, Timp Interventie si Distanta


Date Contact

Nume si Prenume:
Nr Tel:
Email:

Sunt interesat de acest contract si doresc sa fiu contactat telefonic de un operator.